2022. január

Hatodik nap ZIZ Art and Social Area 2022. január 15. (szombat) 19:00 Hatodik nap Helyszín: ZIZ Art and Social Area Dátum: 2022 január 15. (szombat) 1 5 szombat 15 Hatodik nap Helyszín: ZIZ Art and Social Area Időpont: 19:00
Hatodik nap ZIZ Art and Social Area 2022. január 16. (vasárnap) 19:00 Hatodik nap Helyszín: ZIZ Art and Social Area Dátum: 2022 január 16. (vasárnap) 1 5 vasárnap 16 Hatodik nap Helyszín: ZIZ Art and Social Area Időpont: 19:00